ارسال سفارشات توسط پست پیشتاز انجام میگیرد

  • مدت زمان رسیدن سفارشات تهران : بین ۱ تا ۳ روز کاری
  • مدت زمان رسیدن سفارشات شهرستان : بین ۲ تا ۵ روز کاری

هزینه پست پیشتاز بستگی به وزن سفارش شما دارد.
از زمانی که سفارش شما کامل ثبت شود ، بعد از ۱ الی ۲ روز، بسته تحویل اداره پست داده می شود.