در حال نمایش 4 نتیجه

پاستل گچی کوه نور 12 رنگ

480.000تومان
 • تعداد رنگ موجود در بسته :12 رنگ

 • فرم سطح مقطع :دایره

 • نوع پوشش :کاغذی

پاستل گچی کوه نور 24 رنگ

798.000تومان
 • تعداد رنگ موجود در بسته :24 رنگ

 • فرم سطح مقطع :دایره

 • نوع پوشش :کاغذی

پاستل گچی کوه نور 36 رنگ

980.000تومان
 • تعداد رنگ موجود در بسته :36 رنگ

 • فرم سطح مقطع :دایره

 • نوع پوشش :کاغذی

پاستل گچی کوه نور 48 رنگ

1.490.000تومان
 • تعداد رنگ موجود در بسته :48 رنگ

 • فرم سطح مقطع :دایره

 • نوع پوشش :کاغذی